Skip links

Zrušení rezervace

Zákazník je oprávněn zrušit objednávku 5 dní před příjezdem a to písemnou formou (e-mail s doručenkou na adresu reception@grundresort.cz). Rozhodující je datum a čas odeslání e-mailu.

U větších skupin mohou být sjednány individuální storno poplatky.

Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi storno poplatky, pokud nemohl čerpat služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Tyto skutečnosti však musí klient doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

Tyto storno podmínky jsou nedílnou součástí každé objednávky ubytování.

Apartmány Hrádeček v Mladých Bukách hodnocení