Skip links

GDPR

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A NAKLÁDÁNÍ S NIMI

1.1 Hotel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních

1.2 Za účelem realizace rezervace jsou zpracovávány tyto osobní údaje (Jméno, příjmení, email, telefon, termín pobytu, speciální požadavky, narozeniny, preference) a to na základě získaných od hosta.

1.3 Osobní údaje bude hotel zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Hotel na základě smluv o zpracování osobních údajů.

1.4 Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být osobní hosta údaje zpřístupněny, naleznete na recepci hotelu

1.5 Osobní údaje bude hotel zpracovávat po dobu 6 let

1.6 Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných hotelem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

1.7 Host má dále právo získat od hotelu osobní údaje, které se hosta týkají a jež subjekt údajů hotelu poskytnul. Hotel na základě žádosti hosta poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost hosta poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

1.8 Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů dle §13 a 14 , kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: https://adr.coi.cz

Kontaktní údaje: GRUND RESORT GOLF & SKI, Mladé Buky 445, 54223, Mladé Buky, +420 499 421 950, +420 604 273 293, reception@grundresort.cz

Tento Ubytovací řád vstoupil v platnosti a účinnost dnem 1. 5. 2018.

Za Grund Resort

Jméno: Jan Grund

Funkce: jednatel společnosti

Apartmány Hrádeček v Mladých Bukách hodnocení